Niepłodność uwarunkowana jest wieloma czynnikami, z czego najczęściej wymieniane są:

 • zaburzenia ginekologiczne
 • problemy natury psychologicznej
 • braki dietetyczne
 • dysfunkcje w układzie ruchu ( najczęściej w kręgosłupie)

W naszym gabinecie zajmujemy się tylko i wyłącznie tymi ostatnimi.

W naszym gabinecie stosujemy metodę ONB (odblokowań neuronalnych) , a więc techniki fizjoterapeutyczne – terapię manualną wspartą ćwiczeniami ruchowymi, gdyż jesteśmy przekonani, że większość zaburzeń hormonalnych i ginekologicznych jest spowodowana dysfunkcją układu mięśniowo-kostnego i nerwowego. Innymi słowy, przyczyną niepłodności są zaburzenia w kręgosłupie oraz w stawach rąk i nóg. Leczymy niepłodność u kobiet jak i u mężczyzn. Każdy pacjent otrzymuje indywidualny zestaw ćwiczeń do wykonywania w warunkach domowych.

Metoda ONB nie ma zastosowania w przypadku zmian nowotworowych, bezpłodności (czyli trwałej niemożności posiadania potomstwa np. z powodu braku jąder lub jajników ) oraz barier mechanicznych ( np.niedrożności jajowodów).

Metoda ONB jest :

 • bezpieczna
 • nieinwazyjna
 • nie ingeruje bezpośrednio w narządy rodne
 • działa na przyczynę niepłodności
 • nie ma terapii hormonalnej
 • nie ma selekcji zarodków
 • jest znacznie tańsza niż in-vitro

Możliwość komentowania jest wyłączona.